Termékeink

Általános szerződési feltételek

Jogi nyilatkozat

 

A Diamant Team ’ 2001 Kft. a weboldalán (www.diamant-team.hu) található különböző dokumentumok, anyagok kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú felhasználását engedélyezi, azzal a feltétellel, hogy az eredeti dokumentumokat, anyagokat, vagy azok másolatait érintő szerzői jogokat és a szellemi alkotáshoz fűződő egyéb jogokat a látogató köteles tiszteletben tartani. A weboldalon található dokumentumok, anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak és azok bármely, engedély nélküli felhasználása szerzői jogi, illetve védjegyoltalomról szóló jogszabályba ütközhet.

 A Diamant Team ’ 2001  Kft. a tőle elvárható legnagyobb  gondossággal jár el annak érdekében, hogy a www.diamant-team.hu weboldalon szereplő információk pontosak legyenek a feltöltés pillanatában. Ennek ellenére, sem a Diamant-Team 2001 Kft., sem pedig a Diamant Team ’ 2001 Kft. dolgozói nem vállalnak felelősséget a weboldalon esetlegesen előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A weboldalon megjelentetett információkat, dokumentumokat, vagy más írott anyagokat a Diamant Team ’ 2001 kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

Éppen ezért, a Diamant Team ’ 2001 nem vállal felelősséget a weboldalhoz, az azon található bármilyen információhoz, esetleg annak hiányához, bármiféle technikai jellegű problémához, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásához kapcsolódó semmiféle veszteségért, vagy kárért. Az oldal, illetve az oldalon található anyag használatkor – beleértve az onnan letöltött információkat, alkalmazásokat, szoftvereket – a vírusmentesség és az adatok védelmének érdekében szükséges lépések megtétele, ill. saját számítógépes rendszerével való kompatibilitás ellenőrzése a weboldal látogatójának feladata.

 

www.diamant-team.hu oldalon található linkek használatával más weboldalakhoz történő kapcsolódás lehetőségének célja kizárólag az, hogy az oldalt látogatók kényelmét szolgálja. A jelen weboldalhoz kapcsolódó valamennyi más weboldalra történő átlépés a látogató saját felelősségére történik, azért a Diamant Team ’ 2001 Kft. felelősséget nem vállal. A Diamant Team ’ 2001 Kft. hozzájárul, hogy látogatói személyes használatra a weboldal kivonatait saját számítógépükön tárolják, vagy kinyomtassák.

 

A Diamant Team ’ 2001 fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal bármikor módosítsa, átdolgozza, aktualizálja, vagy megszűntesse. A Diamant Team ’ 2001 előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészét, vagy részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

 

A Diamant Team ’ 2001 fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. Diamant Team ’ 2001 elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Diamant Team ’ 2001 a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. A Diamant Team ’ 2001 az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

- 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);

- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Adatvédelem

 

A regisztrált felhasználók személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Diamant Team ’ 2001 Kft. a birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag a kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetéséhez használja fel, és semmilyen formában nem adja azt tovább. A Diamant Team ’ 2001 Kft. fenntartja magának a jogot a www.diamant-team.hu weboldal regisztrációs feltételeinek megváltoztatására, amelyről a regisztrált felhasználóknak értesítést küld e-mail útján.

A személyes adatokkal az alábbi jogszabályok szerint járunk el:

 

 

-a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

-az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

-a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;

-a hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) kormányrendelet;

-az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

-a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletre.